Dragon Age

Share

Regulamin forum

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Go down
AutorWiadomość
avatar
- dragon age PBF -
PisanieTemat: Regulamin forum Pią Mar 04, 2016 12:33 pmOBJAŚNIENIA WSTĘPNE

1. Głównymi inicjatorami forum są: Dumat oraz Urthemiel, zwani dalej Administratorami.
2. Osoby, których przywileje wykraczają poza kompetencje pozostałych Użytkowników, to: [Olga], [Gosia], [Kuba] i [Adrian]. Dalej nazywani są Mistrzami Gry. Termin ten odnosi się również do Administratorów, gdy mowa jest o prowadzeniu sesji.
2.1. Administratorzy i Mistrzowie Gry traktowani są na równi w kwestiach technicznych, a ich głosy w głosowaniach warte są tyle samo. Ci pierwsi koordynują jednak działaniem całego forum, podczas gdy pozostali jedynie jego konkretnymi częściami.
3. Administratorzy oraz Mistrzowie Gry nazywani są zbiorczo Administracją forum. Zakres obowiązków poszczególnych członków Administracji znajduje się w odpowiednim temacie - (url)Skład adminów i ich obowiązki(url).
4. Osoby grające na forum, nienależące do Administracji, określani są niżej Użytkownikami.
5. Użytkownicy i Administracja forum określani są niżej zbiorczym mianem: Gracze.
6. Rozgrywka pomiędzy dwoma graczami bez udziału MG nazywana jest poniżej wątkiem.
7. Rozgrywka z udziałem MG to, w myśl Regulaminu, sesja.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Rejestracja na forum jest równoznaczna ze zgodą Użytkownika na zasady zawarte w niniejszym regulaminie. Brak uprzedniego zapoznania się z jego postanowieniami nie zwalnia nikogo z jego przestrzegania.
2. Forum zostało stworzone na podstawie serii gier komputerowych pt. "Dragon Age" przez Administrację, która zastrzega sobie wszelkie prawa do treści uniwersum, które zostały przez nią wymyślone bądź zmodyfikowane na potrzeby gry.
3. Administracja nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane przez Użytkowników, lecz zastrzega sobie prawo do ich zmiany, a także karania autorów tekstów powszechnie uznawanych za obraźliwe lub szkodliwe.
4. Administracja zastrzega sobie prawo do naniesienia zmian regulaminowych w dowolnym czasie bez uprzedniego uzgodnienia tego z Użytkownikami. Zobligowana jest jednak do poinformowania Użytkowników o wszelkich modyfikacjach.
5. Zabrania się reklamowania forów w miejscach do tego nieprzeznaczonych - wszelkie inicjatywy tego typu będą jak najszybciej hamowane.
6. ShoutBox traktowany jest jako miejsce do luźniejszej, niekoniecznie związanej z fabułą forum, rozmowy między Graczami. Uprasza się o zachowanie kultury osobistej podczas pisania tam wiadomości. O ile sporadyczne wulgaryzmy nie są niczym karygodnym, tak wyjątkowo niecenzuralny język i zachowania nieakceptowane przez pozostałych członków rozmowy będą odpowiednio karane.

ZASADY ROZGRYWKI

1. Nick konta powinien składać się z imienia postaci albo imienia i nazwiska postaci albo pseudonimu postaci. Administracja zastrzega sobie prawo do usuwania nowych kont, które nie spełniają tego wymogu.
1.1. Do każdego konta przypisana może być maksymalnie jedna postać.
1.2. Na forum obowiązuje bezwzględny zakaz tworzenia postaci kanonicznych, posiłkowanie się ich imionami, nazwiskami lub wizerunkami.
2. Od rejestracji konta na forum, Gracz ma dwa tygodnie na napisanie karty postaci. Jeśli tego nie zrobi, konto może zostać usunięte.
2.1. Zakazuje się publikowania nieukończonych kart postaci.
2.2. W przypadku, gdy Gracz potrzebuje więcej czasu na ukończenie KP, wystarczy, aby zgłosił do dowolnemu członkowi Administracji.
3. Forum podzielone jest na trzy strefy:
3.1. strefa fabularna obejmuje wszystkie lokacje dostępne w świecie gry, w których Gracz pisze jako swoja postać, tj. wszystkie fora i subfora działów: Orlais i Ferelden;
3.2. strefa niefabularna obejmuje działy przeznaczone do organizacji, wymiany poglądów i rozmowy, tj. Strefa organizacyjna oraz Offtop;
3.3. strefa administratorska obejmuje jeden dział, niewidoczny dla Użytkowników, przeznaczony do wymiany poglądów i pomysłów wyłącznie w gronie Administracji forum.
4. Posty fabularne powinny być pisane w trzeciej osobie liczby pojedynczej. Nie zezwala się Użytkownikom, aby determinowali w nich poczynania postaci swoich współgraczy - opisujemy wyłącznie to, co robi nasza postać. Odstępstwa od tej zasady przewidziane są jedynie w stosunku do Administracji podczas sesji z udziałem graczy.
5. Na forum obowiązuje trilokacja. Wszelkie jej zasady opisane zostały w odpowiednim temacie.
6. Zakazuje się pisania posta pod postem w wątkach wchodzących w skład strefy fabularnej forum. Od tej zasady przewiduje się dwa wyjątki:
6.1. w przypadku tworzenia nowego tematu, kiedy to pierwszy post jest opisem danej lokacji, a drugi służy wprowadzeniu postaci;
6.2. w przypadku, gdy postać wraca do lokacji, którą opuściła jakiś czas temu i nikt w tym czasie nie napisał w niej żadnego posta.
7. Należy wyraźnie zaznaczyć, jeśli postać opuszcza daną lokację. Robimy to poprzez adekwatny dopisek u dołu postu. Opcjonalnie: zt (z tematu) albo nmm (nie ma mnie).
8. Każdy Gracz ma prawo do posiadania multikont. Ich ilość nie jest z góry ograniczona, lecz Administracja może wystosować podobne ograniczenia w stosunku do konkretnych Użytkowników, kiedy dostrzeże, że ilość posiadanych przez nich multikont jest nieadekwatna do ich możliwości gry nimi wszystkimi w takim samym bądź porównywalnym stopniu.

ROZGRYWKA Z MISTRZEM GRY

1. Na forum obowiązuje tzw. nadzór Mistrzów Gry, opisany w kolejnym dziale Regulaminu.
2. Podczas walk między postaciami MG pełni funkcję sędziego.
2.1. Za zgodą obu stron walki, nie musi być ona nadzorowana przez MG.
3. Mistrz Gry ma prawo do dołączenia do wątku bez zgody graczy.
3.1. Gracze mają prawo poprosić Mistrza Gry, aby wycofał się z wątku, co nie musi być wcale respektowane przez tego drugiego.
3.2. W przypadku, gdy Gracze mają zaplanowany przebieg wątku, z którego Mistrz Gry nie chce się wycofać, mogą poprosić o interwencję innego Mistrza Gry, a niektórych przypadkach także jednego z Administratorów.
4. W poście rozpoczynającym sesję Mistrz Gry zobligowany jest do podania kolejności odpisywania. Kolejność ta może być dowolnie przez niego modyfikowana w trakcie przebiegu sesji. Mistrz Gry może zrezygnować z podawania kolejności, jeśli nie ma ona według niego wpływu na przebieg gry.
5. Ze względu na specyfikę realiów forum, Mistrz Gry ma prawo uśmiercić postać Gracza bez jego zgody w trakcie sesji. Nieodzowny po temu musi być jednak powód śmierci bohatera oraz akceptacja innego MG.
6. W trakcie sesji werdykt MG traktuje się jako ostateczny. W razie wątpliwości Gracz może zwrócić się do innego MG o weryfikację werdyktu.

NADZÓR INDYWIDUALNY MISTRZÓW GRY

1. Każdy MG sprawuje nadzór nad określonymi grupami postaci.
2. MG jest zobowiązany do prowadzenia regularnych sesji i ogólnego urozmaicania rozgrywki graczom z grupy, którą zdecydował się objąć nadzorem.
3. Żaden MG nie może nadzorować grupy, w której znajduje się choć jedna jego postać.
4. W przypadku postaci niezrzeszonych, każda z nich przypisywana jest indywidualnie do określonego MG.
5. W przypadku gdy należy przeprowadzić sesję dla kilku postaci pochodzących z różnych grup, sesję przeprowadza MG, niesprawujący nadzoru nad żadną z nich.
6. System indywidualnego nadzoru służy ułatwieniu funkcjonowania forum, lecz nie jest ostateczną formą organizacji pracy MG. W niektórych przypadkach dozwolone jest, aby MG prowadził sesje dla postaci, które nie wchodzą w skład nadzorowanej przez niego grupy.

NIEOBECNOŚCI

1. Dozwolony czas nieobecności użytkownika na forum to cztery tygodnie. Jeśli postać przez niego prowadzona zajmuje ważne stanowisko, termin ten wynosi tydzień.
2. W przypadkach nieobecności dłuższych, niż podanych w powyższym punkcie, absencję należy zgłosić w odpowiednim temacie.
3. Jeśli Gracz jest nieobecny przez czas dłuższy niż dozwolony i nie powiadomi o tym fakcie Administracji, jego postać może zostać uśmiercona lub przekształcona w bohatera NPC. Jeśli nie miała znaczącego wpływu na fabułę swojej grupy, zostaje przesunięta do grupy Nieaktywni.
4. Grupa Niekatywni czyszczona jest raz na cztery miesiące. Usuwane są w niej konta, które znajdują się w niej przynajmniej od miesiąca.

GRAFIKA

1. Awatar:
1.1. musi przedstawiać daną postać Gracza;
1.2. nie może prezentować jakiejkolwiek postaci z uniwersum gry Dragon Age (chyba że rzeczywiście jest nie do rozpoznania, lecz wtedy musi zaaprobować to osoba sprawdzająca KP);
1.3. musi mieć wymiary dokładnie 200x320 pikseli; o ile Administracja może dopuścić awatary krótsze, o tyle na pewno nie będzie akceptować awatarów węższych;
1.4. musi być graficzny, tj. nie dopuszcza się wykorzystywania fotografii autentycznych;
1.5. w miarę możliwości powinien być dostosowany do uniwersum gry;
1.6. musi widnieć w panelu Gracza w chwili publikacja Karty Postaci.
2. Zakazuje się publikowania na forum grafik godzących w dobre imię jakichkolwiek grup społecznych, ani być sprzeczne z powszechnie przyjętymi zasadami współżycia społecznego.
3. Wszelkie grafiki udostępniane przez Graczy nie mogą deformować stylu forum, ani powodować przedłużenia ładowania strony.
Powrót do góry Go down

Regulamin forum

Zobacz poprzedni temat Zobacz następny temat Powrót do góry
Strona 1 z 1
Permissions in this forum:Nie możesz odpowiadać w tematach
Dragon Age » Biuro informacji » Ogłoszenia-